Mestverwerking in 2017 en fosfaatplafond

21-12-2016 om 09:35:40 uur

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht als u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan u een deel moet laten verwerken. Verwerken houdt in: buiten de Nederlandse landbouw brengen.

Veebedrijven met een fosfaatoverschot op bedrijfsniveau in regio Zuid en Oost moeten in 2017 meer mest gaan verwerken. Dat blijkt uit de verplichte mestverwerkingspercentages die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) bekend heeft gemaakt. De totale verplichte mestverwerking komt daarmee op 37,1 mln kg fosfaat. Totale capaciteit voor de mestverwerking wordt geschat op 51,4 mln kg fosfaat in 2016. Het grootste deel van de verwerking bestaat uit export, in 2015 was dit 38,1 mln kg fosfaat.

In onderstaand schema zijn de nieuwe verwerkingspercentages weergegeven:

 

2015

2016

2017

Regio Zuid

50%

55%

59%

Regio Oost

30%

35%

52%

Regio Overig

10%

10%

10%

 

Fosfaatplafond

Naast alle inspanningen om onder het fosfaat plafond te komen is de prognose dat in 2016 naast het fosfaatplafond ook het stikstofplafond overschreden wordt. De plafons zijn vast gesteld op feitelijk productie in 2002 resp. 172,9 mln kg fosfaat en 504,5 mln kg stikstof, dit als voorwaarden voor de nitraatrichtlijn en derogatie. De prognose is dat in 2016 177,0 mln kg fosfaat en 507,5 mln kg stikstof geproduceerd wordt. Er is dus volgens de afspraken een overschrijding van 4,1 mln kg fosfaat en 3,1 mln kg stikstof. Deze overschrijdingen wordt voornamelijk door het melkvee veroorzaakt deze produceren 8 mln kg fosfaat meer dan afgesproken. De andere sectoren zijn qua productie gekrompen (varkens en overig vee) dan wel gelijk gebleven (pluimvee).

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl