Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

06-02-2017 om 17:26:07 uur

Om het behoud van derogatie van 2017 veilig te stellen en onderhandelingen mogelijk te maken voor de derogatie van 2018 zijn er een aantal maatregelen afgesproken met sector partijen en is er overlegd met Europese Commissie.

 De belangrijkste maatregelen op een rij:

  1. Voerspoor melkveehouderij

-Elk mengvoerbedrijf brengt het fosfor gehalte van het mengvoer voor melkvee terug tot 4,3 fosfaat per kg mengvoer of levert mengvoer met een fosfor /ruw eiwitgehalte van 2,2.

Op deze wijze wordt in 2017 de fosfaatproductie met 1,7 miljoen kilogram gereduceerd.

  1. Fosfaatreductie door zuivelondernemingen

-Het zal niet meer mogelijk zijn om deel te nemen aan de melkgeldregeling, maar enkel de GVE-reductieregeling .

-De regeling zal half februari worden gepubliceerd en is beoogd in werking te treden op 1 maart 2017.

-Er word ook rekening gehouden met niet melkleverende bedrijven. De exacte afbakening van deze bedrijven en wijze waarop de heffing wordt vastgesteld wordt bekend bij de publicatie van de regeling.

Met deze maatregel wordt een fosfaatreductie van 4 miljoen kilogram beoogd.

  1. Stoppersregeling

      -De eerste openstelling van de regeling zal zijn van 20 februari tot en met 3 maart.

      -De premie per melkkoe voor de eerste openstelling wordt  € 1.200.

-In de komende dagen zal de exacte voorwaarden voor deelname aan de regeling voor melkveehouders bekend worden.

Extra maatregelen

Als varkenshouder mag je vrijwillig meedoen om fosfor arme veevoer te voeren. Je kan voor elke kilogram fosfaatreductie een premie krijgen. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking.

Tenslotte is er besloten om de ontheffing die in het verleden zijn verstrekt in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen na 31-12-2017.

 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl