Jongveegetal

29-05-2017 om 09:03:35 uur

Omdat niet-melkproducerende bedrijven niet meer onder de fosfaatreductieregeling vallen is het jongveegetal ingevoerd. Voorkomen moest worden dat melkveehouders jongvee op deze bedrijven zouden plaatsen, waardoor de fosfaatreductieregeling deels haar kracht verliest.

Deze regeling is nu deels aangepast. Bedrijven die hun jongvee voor een leeftijd van 35 dagen afzetten voor export, slacht of dood worden buiten de regeling gesteld. Dit betekent dat er geen belemmeringen meer zijn voor de afvoer van kalveren naar de vleeskalverhouderij.

Bedrijven die hun jongvee na een leeftijd van 35 dagen afvoeren naar een jongvee opfokbedrijf vallen nog wel onder de regeling.

Klik hier voor de brief van Van Dam.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl