Invoering fosfaatrechten uitgesteld

13-10-2016 om 14:41:23 uur

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Het huidige voorstel voldoet niet aan de Europese eisen voor staatssteun.

Van Dam is genoodzaakt het wetsvoorstel fosfaatrechten aan te passen, omdat het huidige voorstel niet voldoet aan de Europese eisen voor staatssteun. Van staatssteun is sprake omdat de rechten gratis toegekend worden, vervolgens vrij verhandelbaar en schaars zijn en een economische waarde hebben. In overleg met de Europese Commissie wordt gezocht naar een oplossing om het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met de staatssteunregels.

Het wetsvoorstel wordt op twee punten gewijzigd:

  1. Het rechtenstelsel treedt op 1 januari 2018 in plaats van op 1 januari 2017 in werking. De hoeveelheid rechten per individueel bedrijf wordt bepaald op basis van gegevens over de veestapel op 2 juli 2015 (de peildatum) en de forfaitaire excretiewaarden. De generieke korting die nu in het wetsvoorstel is opgenomen, zal niet worden toegepast nadat de rechten zijn verstrekt maar direct worden verwerkt in de hoeveelheid rechten die wordt toegekend.
  2. De criteria die de fosfaatbank zal toepassen voor het toekennen van niet overdraagbare rechten zullen verder gaan dan wat reeds op basis van geldende Europese normen verplicht is.

Door deze wijziging kan het fosfaatrechtenstelsel nog niet sturen op de fosfaatproductie van de melkveehouderij in 2017. De verlaging van de fosfaatproductie is van belang voor het behoud van derogatie.

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z18902&did=2016D38825

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl