Investeringssubsidie jonge landbouwers

15-02-2016 om 13:38:31 uur

Investeringssubsidie jonge landbouwers

In 2016 is tien miljoen euro beschikbaar om jonge landbouwers te helpen investeren. Dit maakte de Rijksoverheid op 21 januari bekend. Landbouwers jonger dan 41 jaar kunnen van 1 maart tot en met 15 april een aanvraag indienen. Waar in eerdere jaren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Regeling jonge landbouwers openstelde, gebeurt dat dit jaar provinciaal. Wij kunnen u helpen met de aanvraag.

Subsidiabele investeringen

Anders dan in voorgaande jaren is nu een lijst opgesteld waarop alle subsidiabele investeringen staan. Per investering wordt een hoeveelheid punten toegekend. Deze punten bepalen welke plek de aanvrager in de rangschikking krijgt. Hoe meer punten, des te hoger de plek op de ranglijst en hoe groter de kans op subsidie. In deze tabel vindt u een overzicht van de subsidiabele investeringen en bijbehorende scores.

 

 

Investeringscategorie

Score

1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen        

4

3

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

6

4

Warmte/kracht-koppeling, werkend op biomassa

6

5

Warmte-kracht-koppeling (regulier, niet geschikt voor biomassa)

4

6

Kleine windturbine (zonder vergunning)

6

7

Systemen voor precisiebemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur

8

8

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

6

9

Machines voor niet-kerende grondbewerking

10

10

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

10

11

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

7

12

Koematras, waterbed

6

13

Varkensvriendelijke vloeren

6

14

Openwatervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

6

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl