Herziening PAS

17-05-2016 om 11:08:07 uur

Op 15 december 2015 is de partiële herziening van de PAS in werking getreden. Het rekenprogramma AERIUS is daarbij geactualiseerd door verwerking van de meest actuele gegevens over emissiefactoren en projecten. Deze actualisatie heeft doorgewerkt in de omvang van ontwikkelingsruimte. Nadat de herziening op 15 december 2015 in werking is getreden konden weer meldingen worden ingediend voor gebieden waarvan de grenswaarde verlaagd was. De actualisatie zorgde ervoor dat er voor alle gebieden weer ruimte voor meldingen was.

Na vijf maanden is die ruimte voor enkele gebieden (wederom) verlaagd. Meldingen kunnen voor die gebieden niet meer worden gedaan. Alleen vergunningen kunnen nog worden aangevraagd, en verleend zolang er ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Voor enkele gebieden is de ontwikkelingsruimte op.

De Staatssecretaris heeft aangekondigd dat er opnieuw een partiele herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) PAS plaats vind. Deze zal van 5 september t/m 16 oktober 2016 ter inzage liggen. De inwerkingtreding van de herziening is gepland op 15 december 2016. Inhoudelijk vermeldt de Staatssecretaris niet wat de herziening inhoudt. Zo mogelijk kan de herziening inhouden dat er na 15 december 2016 weer ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, daar waar het voor bepaalde situaties nu vastloopt. We informeren u over het vervolg.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl