Herziening PAS

01-03-2017 om 08:45:25 uur

Net als op 15 december 2015 zal het PAS programma opnieuw een herziening ondergaan. Vanaf 15 februari 2017 zal de herziening in werking treden. Herziening van de PAS heeft te maken met de actualisatie van het rekenprogramma AERIUS. Vanwege die actualisatie was het in de periode van 23 januari t/m 15 februari niet mogelijk om meldingen voor de PAS in te dienen met AERIUS Calculator. Openstelling van AERIUS modules werd vervolgens uitgesteld tot 1 maart en is nu opnieuw uitgesteld, nu tot 17 maart. In deze periode kan wel gewoon gerekend worden met de Calculator en kunnen vergunningaanvragen worden ingediend. 

Gevolgen van de actualisatie
Door de actualisatie van invoergegevens in AERIUS kan de omvang van de ontwikkelingsruimte in de PAS-gebieden wijzigen. Mogelijk komt er hierdoor (beperkt) ontwikkelingsruimte beschikbaar. Het kan mogelijkheden bieden om vastgelopen locaties vlot te trekken, dan wel dat vergunningsplichtige locaties weer meldingsplichtig worden.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl