Heeft u al voldaan aan uw mestverwerkingsplicht 2015?

12-11-2015 om 08:19:39 uur

Heeft u al voldaan aan uw mestverwerkingsplicht 2015?

Veehouders met een bedrijfsoverschot moeten ook in 2015 een deel van hun overschot laten verwerken. Het bedrijfsoverschot wordt berekend door de hoeveelheid fosfaat die de dieren produceren te verminderen met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden.

Melkveehouders met een melkveefosfaatoverschot moeten dit overschot boven de verkregen melkveefosfaatreferentie voor 100% laten verwerken.

Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

Verwerkingspercentages mest

REGIO 2014 2015
Zuid 30% 50%
Oost 15% 30%
Overig 5% 10%

Uitzonderingen

Wanneer uw verwerkingsplicht kleiner is dan de drempelwaarde van 100 kg fosfaat hoeft u niet te voldoen aan de verwerkingsplicht.

Als u uw volledige bedrijfsoverschot binnen 20 kilometer kunt plaatsen en wanneer u 75% van uw fosfaat op uw eigen grond kunt plaatsen komt u in aanmerking voor de vrijstelling Regionale Mestafzet Overeenkomst. Van belang is dat dat u dan wel opmerking code 71 op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen zet en dat u de Regionale Mestafzet Overeenkomst ondertekent en laat ondertekenen.

Vanaf 2015 is er een vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht voor landbouwers die dieren houden in een stal die met stro is ingestrooid. Wanneer u meer dan 90% van uw mest produceert door middel van strorijke mest valt u onder de vrijstelling. Wel moet u uw totale fosfaatoverschot afvoeren en moet er opmerkingscode 73 op alle Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen ingevuld worden.

De hoeveelheid fosfaat die u afvoert naar eigen grond in het buitenland (grenspercelen) mag u aftrekken van uw verwerkingsplicht.

U hebt een biologisch bedrijf en de hoeveelheid biologische mest die u afvoert naar een ander biologisch bedrijf, mag u aftrekken van uw verwerkingsplicht.

 

Voldoen aan de mestverwerkingsplicht

Er kan op drie manieren worden voldaan aan de mestverwerkingsplicht:

  1. driepartijenovereenkomst mestverwerking
  2. vervangende verwerkingsovereenkomst
  3. vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61

Vraagt u zich af of u mest moet laten verwerken? Of wilt u uw verwerkingsplicht overdragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl