Heeft u al aan uw mestverwerkingsplicht voldaan?

10-12-2014 om 08:32:49 uur

Sinds begin 2014 kan voor u de mestverwerkingsplicht van toepassing zijn omdat u landbouwer, verwerker of bewerker van mest bent.

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verwerkingsplicht als u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. U heeft dan een bedrijfsoverschot waarvan u een deel moet laten verwerken. Verwerken houdt in: buiten de Nederlandse landbouw brengen. Hiervoor moet een percentage van het overschot worden verwerkt. De percentages voor mestverwerking verschillen per regio. Hiervoor gelden dezelfde regio’s als voor de productierechten. Zie onderstaand schema:

  2014 2015
Regio Zuid 30% 50%
Regio Oost 15% 30%
Regio Overig 5% 10%

Verwerkingsplicht kan ook door een andere veehouder worden overgenomen door het afsluiten van een vervangende mestverwerkingsovereenkomst. Dit kan tot 31 december van dit jaar. Een bedrijf is vrijgesteld van de verwerkingsplicht wanneer de te verwerken hoeveelheid onder de 100 kg fosfaat blijft, of wanneer het gehele overschot kan worden afgezet binnen 20 km van het bedrijf.

Wij kunnen voor u de mogelijkheden voor het verwerken van mest of een vervangende mestverwerking overeenkomst verzorgen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl