Grondgebonden groei van de melkveehouderij

12-12-2014 om 16:33:52 uur

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de invulling van de algemene maatregel van bestuur ter bevordering van grondgebondenheid van de melkveehouderij.

Hoofdlijnen invulling algemene maatregel van bestuur
Doel van de algemene maatregel van bestuur is de mogelijkheden te beperken voor melkveehouders die de uitbreiding van hun fosfaatproductie uitsluitend willen compenseren met mestverwerking.

Door nadere voorwaarden te stellen aan de uitbreiding van individuele melkveehouders, kan worden voorkomen dat de melkveestapel groeit, zonder dat daar grond tegenover staat.

Uit het overleg met betrokken partijen en uit de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn  drie systematieken voor het invullen van de algemene maatregel van bestuur naar voren gekomen:

  1. Grondgebondenheid gekoppeld aan een norm voor het fosfaatoverschot per hectare. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn normen van 100, 80 en 50 kilogram fosfaat per hectare genoemd.
  2. Grondgebondenheid bepaald op een standaardnorm van maximaal drie graasdiereenheden per hectare.
  3. Grondgebondenheid gekoppeld aan de grond die al bij een bedrijf in gebruik is.

In systematiek 3 mag er maximale mestverwerking plaatsvinden op basis van de fosfaatplaatsingsruimte in het voorgaande kalenderjaar voor bedrijven die groeien in fosfaatproductie. Er wordt voorgesteld om normen van 20%, 50% of 80% te hanteren. Dit houdt het volgende in:

  • 20%: Mestverwerking maximaal 20% van de fosfaatplaatsingsruimte
  • 50%: Mestverwerking maximaal 50% van de fosfaatplaatsingsruimte
  • 80%: Mestverwerking maximaal 80% van de fosfaatplaatsingsruimte

Het deel van het melkveefosfaatoverschot dat niet verwerkt mag worden, kan alleen worden afgezet op extra te verwerven grond.

Staatssecretaris Dijksma  geeft aan dat ze de kringloopwijzer  verplicht wil stellen voor melkveebedrijven met een fosfaatoverschot. Daarnaast wil zij er naar streven zo veel als mogelijk te voorkomen dat, als gevolg van de nadere voorwaarden, knelgevallen ontstaan.

Staatssecretaris Dijksma  zal op korte termijn met betrokken partijen overleggen over de nadere uitwerking en concrete invulling van de algemene maatregel van bestuur.

Heeft u vragen over de gevolgen die deze maatregelen kunnen hebben voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl