Geen vergunningplicht voor beweiding en bemesting

04-03-2015 om 08:55:54 uur

De onrust hierover ontstond nadat eind vorig jaar de Raad van State in een Limburgs handhavingsverzoek een uitspraak heeft gedaan, waarbij indirect werd aangegeven dat het beweiden en het uitrijden van mest een activiteit is, waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning vereist zou zijn.

Deze uitspraak zorgde voor een hoop onrust onder agrariërs en juristen omdat de wetenschap nog geen antwoord heeft om de uitstoot van dergelijke activiteiten te kunnen berekenen, wat tot gevolg zou hebben dat de hele vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet op zijn gat zou komen te liggen.

Op 2 maart 2015 heeft Staatsecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aangeeft dat de recente ontwikkelingen leiden tot grote onzekerheid en dat het van nationaalbelang is dat hierover duidelijkheid komt. Deze duidelijkheid wil de Staatsecretaris regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Natuurbeschermingswet. Weidegang en bemesting bij Natura 2000-gebieden zal worden vrijgesteld van vergunningsplicht. Volgens de Staatsecretaris is het geven van een vrijstelling niet in strijd met de Europese regelgeving.

In onze eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij dieper ingaan op de gevolgen van deze AMvB.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl