Geen recht meer op directe betaling GLB!

25-02-2016 om 12:33:02 uur

Voor 2016 is er een aantal wijzigingen in de voorwaarden voor het aanvragen van uitbetaling van de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers.

Wijziging voorwaarde actieve landbouwer

De voorwaarde van actieve landbouwer is gewijzigd. In 2015 was het voldoende om bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd te staan met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit, zolang de hoofdactiviteit maar geen uitgesloten activiteit was. De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven dat dit niet langer voldoende is en dat Nederland de voorwaarde van actieve landbouwer moet aanpassen. Bedrijven met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit moeten daarom vanaf 2016 jaarlijks met een accountantsverklaring aantonen dat hun landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van hun totale economische activiteit. Dit om in 2016 in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het GLB. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Uit de accountantsverklaring moet blijken dat:

  • Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB  meer is dan 5% van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten of
  • het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten meer is dan 1/3 deel van het totale bedrag aan inkomsten.

Het is ook mogelijk om de hoofdactiviteit bij de KvK aan te passen naar een landbouwactiviteit. Dit kan natuurlijk alleen als dat ook de feitelijke situatie is en kan volgens de regels van de KvK. Een accountantsverklaring moet uiterlijk 15 mei 2016 bij ons binnen zijn. Een eventuele aangepaste inschrijving bij de KvK moet uiterlijk 15 mei 2016 zijn gerealiseerd.
 
Landbouwactiviteit bij de KvK

Een SBI-code bij de KvK die begint met 011, 012, 013, 014 of 015 is een landbouwactiviteit. Veel voorkomende SBI-codes als nevenactiviteit zijn ook ‘Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw’ (0161) en ‘Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren’ (0162). Dit zijn geen landbouwactiviteiten, de SBI-code begint niet met 011 tot en met 015.

Geen recht meer op directe betaling GLB

Door de wijziging bij de KvK voldoen bepaalde aanvragers vanaf 2016 mogelijk niet meer aan de eisen van een actieve landbouwer. Omdat dit voor 2015 nog niet gold, hebben ze in 2015 wel betalingsrechten en uitbetaling ontvangen of krijgen dit nog. Door de gewijzigde voorwaarde wordt de uitbetaling voor 2016 afgewezen. De betalingsrechten kunnen nog wel worden overgedragen aan een actieve landbouwer.

Directe betalingen uit het GLB zijn: betalingsrechten (basisbetaling), vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Daarnaast moet u voor de tegemoetkoming premie brede weersverzekering ook een actieve landbouwer zijn.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl