Fosfaatrechten

08-01-2018 om 15:03:48 uur

De invoering van fosfaatrechten is met de wijziging van de Meststoffenwet van 1-1-18 een feit. Voor het houden van melkvee zijn vanaf nu fosfaatrechten nodig.

 

Melkvee

Onder melkvee wordt verstaan:

  • Melk- en kalfkoeien, die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of fokkerij worden gehouden, inclusief droge gezette koeien en koeien die in de mesttijd worden gemolken;
  • Jongvee jonger dan 1 jaar en vrouwelijk opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar;
  • Jongvee en runderen ouder dan 1 jaar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

 

Korting

De hoeveelheid fosfaatrechten die een bedrijf toegekend krijgt, is het aantal melkvee op 2 juli 2015, minus 8,3%. Wanneer een bedrijf geheel grondgebonden was in 2015 is de korting 0%. Wanneer het bedrijf gedeeltelijk grondgebonden is de korting van fosfaatrechten niet groter dan de fosfaatruimte van de grond in 2015.

 

Toekenning fosfaatrechten

RVO verstuurt in januari een beschikking waarin staat hoeveel fosfaatrechten een rundveehouder toegekend krijgt.

Wij adviseren u om de beschikking goed te controleren, bij twijfel of onjuiste gegevens kunnen wij voor u bezwaar maken.

 

Knelgeval

Het is mogelijk om u aan te melden als knelgeval. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen als knelgeval.

Knelgevallen zijn bedrijven in de volgende categorieën:

  • Nieuw gestarte bedrijven;
  • Bedrijven die door natuur of infrastructuur minder vee hielden.

 

Bijzondere omstandigheid

Wanneer door een bijzondere omstandigheid 5% minder melkvee op 2 juli 2015 aanwezig was, kan er een verzoek ingediend worden om het aantal melkvee te verhogen. Een bijzondere omstandigheid is:

  • Bouwwerkzaamheden;
  • Diergezondheidsproblemen;
  • ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • vernieling van de melkveestallen.

 

Melding in- en uitscharen en overgenomen bedrijf

Wanneer een bedrijf dieren uit of ingeschaard had in 2015 kan een melding gedaan worden om de fosfaatrechten te verlagen of verhogen.

Er kan ook een melding gedaan worden wanneer een bedrijf overgenomen is. Aangegeven kan worden of de gehele referentie of een gedeelte overgenomen wordt. Wanneer de overdracht plaats vond voor 1-1-8 of de overdracht is binnen de familie, is er geen korting van 10% op de overgedragen fosfaatrechten.

 

Overdracht

Heeft u onvoldoende fosfaatrechten en wilt u erbij kopen? Wilt u fosfaatrechten verkopen en overdragen houdt u dan rekening met een korting van 10% van het aantal fosfaatrechten. Door middel van een melding bij RVO en €100 leges, kunnen fosfaatrechten tussen bedrijven worden overgedragen.

U kunt ook tijdelijk fosfaatrechten overdragen (lease). Door twee maal een melding te doen binnen één jaar tussen dezelfde bedrijven wordt er één keer 10% gekort.

 

Advies

Wilt u weten of het aantal fosfaatrechten dat u toegekend is, klopt? Hoeveel melkvee u in een jaar mag houden en u nu of het eind van het jaar nog fosfaatrechten nodig heeft? Of u in aanmerking komt als bijzondere omstandigheid of knelgeval neemt u dan contact met ons op.

 

Juridische bijstand

Ben u niet eens met het aantal fosfaatrechten en wilt u bezwaar maken? Wij kunnen u helpen met het maken van bezwaar.

 

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl