Fosfaatproductie melkveehouderij

03-06-2015 om 08:23:26 uur

Staatssecretaris Dijksma heeft de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de fosfaatproductie in Nederland in 2014.

Dijksma overlegt met de betrokken partijen in de melkveesector welke methode de meest efficiënte wijze is om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te begrenzen. Daarbij worden drie opties uitgewerkt: dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf. Deze productie begrenzende maatregelen zullen worden opgenomen in de Meststoffenwet.

In het geval er onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen erin slaagt de fosfaatproductie te verminderen, informeert de minister de Tweede Kamer voor het zomerreces over de invulling van productiebegrenzing via de Meststoffenwet.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl