Erkenning van landbouwgrond naast wegen

23-09-2014 om 08:43:44 uur

Maatschap de Kuiper uit Lelystad heeft vier jaar lang moeten wachten op de uitbetaling van haar bedrijfstoeslag, inmiddels is er dan toch duidelijkheid en goed nieuws.

Het College van beroep heeft bepaald dat de opgegeven (berm) percelen voldoen aan de eisen van blijvend grasland. (opbrengst min. 5 ton droge stof per jr. en een zelfstandig beheer van de percelen) Tot en met 2009 werden dijktaluds en percelen die gelegen zijn grenzend aan lokale en provinciale wegen meegenomen voor uitbetaling van bedrijfstoeslag.

Bij het invullen van de Gecombineerde opgave van 2010 is voor deze percelen bedrijfstoeslag aangevraagd. De betaling liet lang op zich wachten, op de uiterlijke datum van juni 2011 werd aan de maatschap kenbaar gemaakt dat de betreffende percelen niet in aanmerking konden komen voor uitbetaling van bedrijfstoeslag omdat het geen landbouwgrond zou zijn. Dit had korting op de bedrijfstoeslag tot gevolg. Bijkomend probleem was dat de Gecombineerde opgave voor 2011 al was ingediend, dit kan namelijk tot 15 mei van ieder jaar. De maatschap kon echter niet anders, ze hadden deze percelen daadwerkelijk in gebruik en dan ben je verplicht ze op te nemen in de Gecombineerde opgave.

Eind juni 2012 kwam de beslissing op de aanvraag bedrijfstoeslag 2011. Deze was vastgesteld op € 0,- omdat er sprake zou zijn van bewuste onjuiste aangifte. Hierdoor liepen de ondernemers duizenden euro’s aan toeslagen mis. Terwijl van opzettelijk onjuiste aangifte absoluut geen sprake was.

Lange procedures volgden waarin voor het ene jaar (2010) percelen werden goedgekeurd en voor het andere jaar (2011) percelen weer werden afgewezen of zelfs voor hetzelfde jaar dat uitspraken elkaar tegenspraken. Bij andere ondernemers werd een gedeelte naar aanleiding van het bezwaar goedgekeurd, terwijl in de beroepsprocedure dit weer werd teruggedraaid en de inmiddels ontvangen premie weer moest worden terugbetaald.

Uiteindelijk heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven in mei 2014 een uitspraak gedaan waarin dhr. Wulfsen uit het Gelderse Putten in het gelijk werd gesteld. Hierin werd de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland , voorheen Dienst Regelingen, tevens veroordeeld werd om in augustus 2014 alle soortgelijke zaken te herzien en om opnieuw uitspraak te doen.

Maatschap de Kuiper werd bijgestaan door Dhr. Bas Bassa van adviesbureau Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V. uit Meerkerk. Dhr. Bassa bevestigd dat herziening van de zaken voor de meeste van hun klanten in een sneltreinvaart is gebeurd. Uiteindelijk zijn alle ondernemers in het gelijk gesteld maar het heeft uitermate veel (in)spanningen gekost.
De ondernemers zijn teleurgesteld in de overheid die in deze een wispelturig beleid voerde, hen eerst jaren aan het lijntje heeft gehouden om uiteindelijk in 2 maanden tijd alle gedane uitspraken te herzien.

Met de uitspraak is er nog geen duidelijkheid hoe wordt omgegaan met de bemestingsruimte van de betreffende percelen. Dhr. Bassa verwacht echter dat de getrokken lijn wordt doorgezet en bermranden mogen worden meegerekend voor de plaatsingsruimte van mest.

Wordt vervolgd..

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl