Bevindingen na een maand werken met de PAS

14-08-2015 om 11:42:26 uur

Op 1 juli 2015 is de nieuwe regeling van de Natuurbeschermingswet, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het rekenprogramma AERIUS, dat noodzakelijk is voor het doorlopen van een aanvraag NB-Wetvergunning, had z’n verwachte strubbelingen bij de opstart, maar werkt uiteindelijk goed. Inmiddels hebben we een flink aantal aanvragen en meldingen volgens de nieuwe regeling PAS ingediend.

Echter blijkt dat de ontwikkelingsruimte van enkele gebieden minder wordt. Opvallend is dat deze ‘uitputtende gebieden’ niet als ‘probleem gebieden’ werden gezien en dat het vaak om grote gebieden gaat.

Duidelijk wordt dat bedrijven welke reeds beschikten over een NB-Wetvergunning goed af zijn. Wanneer zij opnieuw een groei willen realiseren, waarbij de NB-Wetvergunning moet worden aangepast, hebben zij minder ruimte nodig uit de pot. Hierdoor blijft de beoogde uitbreiding in de meeste gevallen onder de grenswaarde van 1 mol N/ha/jr. Dit betekent een meldingsplicht i.p.v. vergunningplicht. Dit scheelt tijd, lange procedures en onzekerheid.

Voor de nog lopende aanvragen onder het ‘oude’ beleid hebben uitspraken van de Raad van State (RvS), van april / juni 2015, roet in het eten gegooid. Gevolg is dat ‘drempelwaardebesluiten’, aanvragen met een toename van minder dan 0,05 mol N/ha/jr, niet zomaar meer vergund kunnen worden. De verantwoordelijke provincies, moeten een ieder voor zich kunnen instemmen met de uitbreiding en alsook een onderbouwing hiervoor opstellen.

Soms komt het voor, dat aanvragen ingediend onder het ‘oude’ beleid, door de recente uitspraken van RvS niet meer vergund kunnen worden, hierbij zal de PAS alsnog uitkomst moeten bieden. 

Voor degenen die nog niet beschikken over een onherroepelijke NB-Wetvergunning is het raadzaam uw situatie te belichten in het kader van het nieuwe PAS-beleid. Waarbij het verstandig is om uw NB-Wetvergunning en milieuvergunning / melding met elkaar overeen te laten komen.

Ons bouw- milieuteam staat u graag te woord, om samen met u te bepalen waar u verstandig aan doet.

Adri-Piet Stam – 06-53830552
adri-piet@hansrietveldagrarischadvies.nl

Benjamin Schakel – 06-30293092
benjamin@hansrietveldagrarischadvies.nl

Robert Versluis - 06-10637028
robert@hansrietveldagrarischadvies.nl

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl