Bedrijfsoverdrachten fosfaatrechten

23-05-2017 om 14:24:16 uur

Bedrijven waar na 2 juli 2015 een bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden en waarbij deze overdracht is gemeld bij de RVO, mogen de referentieaantallen bij elkaar optellen tot een gecombineerd referentieaantal. Het verzoek voor het melden van de bedrijfsoverdracht of -splitsing moest uiterlijk op 3 april 2017 zijn ingediend. Melkveehouders die na 1 maart 2017 geheel of gedeeltelijk een bedrijf hebben overgenomen, kunnen uiterlijk één maand na de bedrijfsoverdracht een verzoek indienen om het referentieaantal en doelstellingsaantal te laten aanpassen.

Er is veel onduidelijkheid over het niet meetellen van de overgedragen percelen in de berekening van de totale oppervlakte voor grondgebondenheid. Volgens RVO.nl kunnen bij een bedrijfsoverdracht na 2 juli 2015 alleen de fosfaatrechten waar het voorgaande bedrijf recht op zou hebben gehad, overgaan naar het nieuwe bedrijf.

Stel: Bedrijf A neemt Bedrijf B geheel over. Bedrijf A met 100 koeien was in 2015 niet grondgebonden, Bedrijf met B 100 koeien wel grondgebonden.

Bedrijf A krijgt een referentie van 92 en Bedrijf B 100. De totale referentie wordt dan 192. Stel bedrijf B was niet grondgebonden dan wordt de referentie 92 + 92 is 184. De bedrijven worden dus apart beoordeeld; niet als 1 bedrijf. De extra grond van Bedrijf B kan Bedrijf A niet grondgebonden maken.

Hoe de toekenning van de fosfaatrechten precies vormt krijgt is nog niet duidelijk.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl