Actualisatie (PAS)

20-03-2017 om 11:40:24 uur

Net als in december 2015 heeft het PAS programma opnieuw een herziening ondergaan. Herziening van de PAS heeft te maken met de actualisatie van het rekenprogramma AERIUS. Op 17 maart 2017 is de herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Er zijn ruim 40 gebieden bij gekomen waarvan de drempelwaarde is verlaagd. Over het algemeen is daardoor de ontwikkelingsruimte kleiner geworden en zal er eerder een vergunning moet worden aangevraagd (dan wat voorheen gemeld kon worden). Uw mogelijkheden kunnen wij vlot in kaart brengen.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl