Aan het werk met de KringloopWijzer? Neem op tijd kuilmonsters!

21-11-2014 om 14:50:05 uur

Per 1 januari 2015 nemen alle zuivelfabrieken van de NZO de KringloopWijzer op in hun kwaliteitssystemen en duurzaamheidsprogramma’s. Daarbij wordt de KringloopWijzer voor melkveehouders met een fosfaatoverschot verplicht.

Om de Kringloopwijzer goed en volledig te kunnen invullen en gebruiken heeft u ruwvoederwaardeanalyses nodig van al het ruwvoer dat u op 1 januari 2015 op uw bedrijf heeft. Alle partijen aanwezig ruwvoer moeten bemonsterd worden door een erkend monsternemer en volgens het protocol van BEX. Bij de monstername moet ook de inhoud van de verschillende ruwvoerpartijen worden bepaald.

Om te voorkomen dat u te laat bent met de bemonstering en daardoor een onbetrouwbare Kringloopwijzer verkrijgt , adviseren wij u om de bemonstering zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

Hans Rietveld Agrarische Bemiddeling kan deze kuilmonsters correct en snel voor u nemen!

Wanneer u met de KringloopWijzer aan de slag wilt, kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen u helpen om de juiste gegevens voor de Kringloopwijzer op de juiste manier in te vullen en bij te houden. U kunt hierbij denken aan: algemene bedrijfsgegevens, dierregistratie, voorraden voer, voorraden dierlijke meststoffen en kunstmeststoffen.

Wanneer de gegevens op de juiste manier zijn ingevuld is het mogelijk om de resultaten van de bedrijfsspecifieke excretie, bedrijfsspecifieke emissie ammoniak, bedrijfseigen fosfaatnorm en het resultaat voeding te bekijken.

Naar aanleiding van de resultaten uit uw KringloopWijzer kunnen wij samen met u zoeken naar de juiste aanpak voor bedrijfsverbetering.

ga terug

Technisch gebouwd door: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl